Het gezicht achter iizzoo is Guido van der Kroef, psycholoog, fotograaf, schrijver. Beeld maken is een van zijn passies. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor de wisselwerking tussen mens en leefomgeving, zoals straten en gebouwen. Geen wonder dat dit onderwerp in zijn fotografie vaak is terug te vinden. Hij ziet beeld als een manier om de mens in zijn omgeving beter te leren begrijpen. In veel opzichten vindt hij de fotografie het ideale middel om de mens en zijn omgeving te observeren en vast te leggen.
Onze leefomgeving is beeldbepalend voor ons geluk en onze gezondheid.
Forek Vink
Mercado de la Libera, San Sebastián. De draaiing van een bijzondere trap maakt nieuwsgierig naar waar die toe leidt.
Boulevard San Sebastián. Zelfs enkele kleine bomen verbeteren de beleving van de omgeving.
Hoofdstraat met tram, Hongkong. Geen groen aanwezig. Mensen, hoogbouw en verkeer maken het straatbeeld levendig.
Boulevard, Valencia. Toeristen versterken een gevoel van levendigheid op de boulevard.
Stedelijke aantrekkingskracht: de skyline van Hongkong is op de boulevard aan de overzijde een toeristische attractie.
Kop van Zuid, Rotterdam.  Een looppad van steen als kompas voor mens en dier.
Park Valencia. Drooggelegde rivierbedding werd omgebouwd tot multifunctioneel stadspark van 10 km lengte.
Tunnel onder spoorweg, Breda. Voldoende doorzicht en licht in tunnels voorkomt een gevoel van onveiligheid. Rommelige wandversiering versterkt dat gevoel vaak juist.
Metro museumgebied, Hongkong. Kleur en betekenisvolle versiering maken de doorgang aantrekkelijk.
Postbode onderwerg. Aparte snelfietsbanen zorgen voor veilige fietsverbindingen in de stad.
Wandelaar in centrum Den Haag. Reclameborden verzachten de hardheid van beton en verweerde bestrating.
Nyboder, Kopenhagen. Voorbeeld van renovatieproject t.b.v. leefbare en herkenbare woonbuurt.
Lange Voorhout, Den Haag. De lange laan bepaalt als vanzelfsprekend de looprichting.
Martkhal Rotterdam. Overkoepelend kunstwerk bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer van hal.
Hongkong. Voorbijgangers in straat met plantenbakken.
Potsdammerplatz Berlijn. Reclame en licht als publiekstrekkers.
Breda. Uitizcht uit hotel op Grote Kerk met daarvoor ontsierend modern dakbeeld.
  • Stacks Image 2950
  • Stacks Image 2953
  • Stacks Image 2956